A felnőttképzési program megvalósításában résztvevők továbbképzése

Stručno usavršavanje izvođača programa obrazovanja odraslih