Felnőttképzés

2016. január 1-jén a Pro Scientia Naturae Alapítvány stratégiai megállapodást kötött a Szent István Egyetemmel, melynek része a felnőttképzési és szakképzési programok lebonyolítása. Alapítványunk már több éve aktívan jelen van térségünk képzésében, de ennek mindezidáig nem adott formális kereteket. Felnőttképzési programjaink célja, hogy megismertessük a gazdákkal a legújabb tudományos eredményeket és megoldásokat, valamint felkészítsük őket a modern kor elvárásaihoz. Képzési programjaink megszervezésében és lebonyolításában több szakmai partner, gazdálkodó és vállalkozó is részt vesz, mely által biztosított a programok gyakorlatorientáltsága és naprakészsége. A képzések lebonyolításakor alapvetően a Szent István Egyetem magyarországi és vajdasági oktatóira alapozunk, de a programoktól függően igény szerint beoktatnak a szakma kiemelkedő művelői és fejlesztői egyaránt. Az oktatási program megvalósításához tantermi órákat, videokonferenciás konzultációkat, gyakorlati foglalkozásokat, oktató kisfilmeket és on-line kurzusokat, valamint a jópéldák megtekintését egyaránt alkalmazzuk. A képzések szervezését és lebonyolítását igyekszünk a társszervezőkkel és az érintett hallgatósággal interaktív módon megvalósítani, ezért szívesen vesszük a kedves Olvasó érdeklődő javaslatait is. Tisztelettel köszönjük, hogy érdeklődik Alapítványunk oktatási szolgáltatása iránt, melyről bővebb tájékoztatást a folytatásban kaphat.

A Növényvédelmi képzés elméleti előadásai 2017. január 23-a és február 1-je között kerültek megtartásra Zentán a Pro Scientia Naturae Alapítvány Dr. Berényi János Agrárinnovációs Irodájában a Szent István Egyetem és a Pro Scientia Naturae Alapítvány közös szervezésében, továbbá a Vajdasági Agráregyesületek Szövetségével társszervezésben 15 gazdálkodó bevonásával. A képzés kezdetén a résztvevők egy kérdőívet töltöttek ki, mely a gazdálkodási formáikat, szokásaikat, gazdaságuk szerkezetét hivatott felmérni növényvédelmi szempontból. Az első nap előadásait Dr. Mikó Péter Pál, a Szent István Egyetem adjunktusa tartotta a növényvédelem módjai, eszközei, jogi szabályozása és a növényvédőszerek csoportosítása, hatása témakörökből.

A második napon Bábity Barta Andrea, a zentai Mezőgazdasági Szakszolgálat növényvédelmi szakembere ismertette a növényvédőszerek vásárlására, felhasználására, tárolására és megsemmisítésére vonatkozó szerbiai jogszabályokat.

A következő négy elméleti oktatási nap előadásait Kazinczy Szilveszter, a Pro Scientia Naturae Alapítvány szaktanácsadója tartotta az ökotoxikológia, a gyomismeret, a gyomnövények elleni védekezés, a növénybetegségek, a növényi kórokozók elleni védekezés, a haszonnövények kártevői, a kártevők elleni védekezési lehetőségek, és az integrált növényvédelem témaköreiből. Az elméleti előadásokat egy tudásfelmérő teszt megírásával zárták a képzésen résztvevők.

A gyakorlati órák egy része a zentai Mezőgazdasági Szakszolgálatnál került megtartásra, ahol a Mezőgazdasági Szakszolgálat feladataival, munkatársaival, a növényvédelmi előrejelző rendszerrel ismerkedhettek meg a képzésen résztvevők. A résztvevők a gyakorlatok alkalmával ellátogattak még Magyarországon az Árpád-Agrár Zrt-hez, a Földművelésügyi Minisztériumba, a NÉBIH NTAI Növényegészségügyi és Molekuláris Biológiai Laboratóriumába, a Pioneer Hi-Bred Termelő és Szolgáltató Zrt. vetőmagüzemébe, a Szent István Egyetem Mezőgazdasági Eszköz- és Gépfejlődéstörténeti Szakmúzeumába, valamint a Szent István Egyetem Mezőgazdaság- és Környezettudományi Karának Növényvédelmi Intézetébe.

A program gyakorlati részét a Szent István Egyetem biztosította a résztvevő gazdálkodók számára, melynek lezárásaként sor került a tanúsítványok kiosztására, melyet szintén a Szent István Egyetem biztosított az Országházban. Ez a képzés bevezető és egyben kísérleti képzés volt, aminek minden momentumát, hasznosulását mértük és dokumentáltuk.

Pro Scientia Naturae Alapítvány, Zenta Forum

Main Category
Hozzászólások
Témák

Main Forum

This is a simple parent forum

0
0

Share: