Képzések

A Szent István Egyetem Kertészettudományi Kar Határon Túli Levelező Tagozata az érettségi bizonyítvánnyal rendelkező magyar ajkú hallgatók számára biztosít lehetőséget az anyanyelven történő továbbtanulásra.

 • Kertészmérnök (BSc) alapszak 

A levelező rendszerű, BSc szintű kertészmérnök-képzés célja olyan felsőfokú végzettség biztosítása, amely által a végzettek önálló kertészeti gazdaság kialakítására, illetve különböző méretű és jellegű vállalkozások kertészeti termelésének szervezésére és irányítására képesek.  Az intézmény a szakmai tudás mellett munkatapasztalatot, széleskörű tájékozottságot biztosít, valamint segít a gondolkodásmód és a problémamegoldó képesség fejlesztésében, melynek hasznát veheted később a munkaerő-piacon.

 • Környezetgazdálkodási agrármérnök (BSc) alapszak

A levelező rendszerű, BSc szintű környezetgazdálkodási agrármérnökképzés célja olyan felsőfokú végzettség biztosítása, amely által:

 • képesek lesztek önálló döntéshozatalra és a mezőgazdasági termelés környezetközpontú irányítására;
 • képesek lesztek érvényesíteni a környezet- és természetvédelem elveit a környezetgazdálkodásban, a területfejlesztésben és a természetvédelemben;
 • képességet szereztek a környezetkímélő, tájjellegű fenntartható termelés tervezésére;
 • alkalmasak lesztek a környezetvédelem és a fenntartható fejlődés lokális és területi feladatainak szervezésére, irányítására;
 • megismeritek a tudomány és a gyakorlat legújabb eredményeit, és azokat a saját szakterületeteken használni és kamatoztatni tudjátok.

Az intézmény a szakmai tudás mellett munkatapasztalatot, széleskörű tájékozottságot biztosít, valamint segít a gondolkodásmód és a problémamegoldó képesség fejlesztésében, melynek hasznát veheted később a munkaerő-piacon.

A végzett környezetgazdálkodási agrármérnökök alkalmasak vezetői és középvezetői feladatok ellátására:

 • a mezőgazdasági, illetve kertészeti termesztésben, a termelés környezetcentrikus irányításban;
 • a regionális és helyi közigazgatásban, környezetvédelmi felügyelőségeken, valamint más szakhatóságoknál;
 • a környezetgazdálkodás helyi szerveinél (önkormányzatoknál);
 • szaktanácsadásban, kutatóintézetekben.