IV manifestacija za promovisanje nauke „Put nauke“

Fondacija „Pro Scientia Naturae” i Udruženje baštovana Senta ove godine četvrti put organizuje manifestaciju za promovisanje nauke pod nazivom „Put nauke“.

Uzbudljivim naučnim i tehničkim prezentacijama, atraktivnim eksperimentima i zanimljivim predavanjima želimo da privučemo pažnju posetilaca ka prirodnim i tehničkim naukama.

Istaknuti cilj programa je da se probudi radoznalost mladih prema naučnim oblastima koje su dominantne u razvoju našeg regiona.

Programe manifestacije ćemo predstaviti u Senti, Adi, Kanjiži i Bečeju po sledećem rasporedu:

1. stanica 1. jun, 16.00 – 19.00 Senta, Dom kulture
2. stanica 2. jun, 9.00 – 12.00 Kanjiža, Poljoprivredno-tehnički srednjoškolski centar Besedeš Jožef
3. stanica 2. jun, 16.00 – 19.00 Ada, Tehnička škola
4. stanica 3. jun, 9.00 – 12.00 Bečej, Spomen kuća Tan

Partneri:

  • Istraživački centar za fiziku Wigner
  • Centar za promociju nauke
  • Poljoprivredno-tehnički srednjoškolski centar Besedeš Jožef Kanjiža
  • Tehnička škola Ada
  • Kulturno-obrazovni centar “Thurzó Lajos”
  • Društvo intelektualaca Braća Tan Bečej
  • JP Vojvodinašume

Donatori:

  • Ministarsvo ljudskih resursa Mađarske
  • Fond “Bethlen Gábor”
  • Fondacija “László Szekeres”