Stručno usavršavanje izvođača programa obrazovanja odraslih

Od januara 2018. godine Fondacija „Pro Scientia Naturae” može da organizuje obuku Integralne zaštite bilja kao javno priznati organizator aktivnosti obrazovanja odraslih.
U protekloj godini perdavači i stručni saradnici programa obrazovanja odraslih pohađali su program stručnog usavršavanja u organizaciji Instituta za pedagogiju i andragogiju (IPA). Poslednji modul programa stručnog usavršavanja je održan 10. marta 2019. u prostorijama Kancelarije za inovaciju u poljoprivredi „Dr. Berenji Janoš“. U programu su učestvovali i perdavači, stručni saradnici akreditovanih programa za obrazovanje odraslih Obrazovno-kulturne ustanove „Cnesa“ Kanjiža i Tehničke škole iz Ade.

Galerija