Delatnost

Fondacija ostvaruje ciljeve iz Statuta kroz različite aktivnosti:

  • traži i obezbeđuje institucionalni okvir za vršenje delatnosti evropskih edukacionih i istraživačkih ustanova, pri čemu doprinosi razvoju stručnosti u regionu i u Vojvodini,
  • organizuje konferencije, savetovanja, seminare i druge susrete naučnika i stručnjaka iz oblasti poljoprivrede i ekologije,
  • organizuje naučne, privredne i kulturne manifestacije, koncerte, izložbe, sajmove i druge programe za prezentaciju raznih društvenih vrednosti,
  • bavi se izdavačkom delatnošću,
  • organizuje kurseve i druge programe obrazovanja,
  • organizuje studijska putovanja,
  • bavi se naučnim i istraživačkim radom u skladu sa ciljevima Fondacije,
  • inicira, organizuje i realizuje saradnju sa sličnim organizacijama i institucijama u Republici Srbiji i u inostranstvu,
  • sarađuje sa međunarodnim organizacijama i državnim organima Republike Srbije i drugih zemalja u regionu i u celom svetu,
  • obezbeđuje sredstva i uslove za stipendiranje studenata i učenika i za realizaciju ciljeva Fondacije.