DR. BERÉNYI JÁNOS ÉS DR. SZÉLL ENDRE SZOBRÁNAK ÁLLÍTÁSA

ÉRTESÍTÉS DR. BERÉNYI JÁNOS ÉS DR. SZÉLL ENDRE SZOBRÁNAK ÁLLÍTÁSÁRÓL

A 2016-os év különös jelentőséggel bír a zentai kertészmérnök-képzés és a zentai Kertészek Egyesülete szempontjából egyaránt, hiszen kettős jubileummal emlékezhetünk a képzés 20 évére és az Egyesület 15 éves múltjára. Tevékenységünket leginkább egy a múltban gyökerező, de mégis jövőbe mutató folyamatos építkezés jellemzi, mely a humán erőforrás bázis összekovácsolásával kezdődött, amit egy párhuzamosan megvalósuló fejlődés követett az intézményi struktúránk vonatkozásában is. Így a képzés folyamatos fejlődése mellett, a támogatóknak és a partnerségi összefogásnak köszönhetően 2013-ban megnyitottuk az iskolatanya területén álló Szalmaházat a környezetgazdálkodói agrármérnök szak megindításának jelképeként, 2013-ban Óbecsén részt vettünk a Than Fivérek szülőházának rekonstruálásában, ahol a művészet, valamint a természettudományok egy tető alá hozásával kívántuk fémjelezni tudománynépszerűsítő és tehetséggondozó tevékenységünk indítását, majd 2015-ben megnyitottuk a zentai Pro Scientia Naturae Alapítvány dr. Berényi János Agrárinnovációs Irodáját, mely szellemiségében és küldetésében egyedülálló, s mely a képzéshez kötődő tudásbázisban és partnerségben rejlő innovációk, fejlesztések vajdasági tárháza lett. A fejlesztési iroda legfőbb tevékenysége, hogy az emberek segítségére legyen, hogy munkát adjon, hogy szolgáltasson, hogy itt tartson, de mégis a szakmai fejlődés megvalósulásának szabad utat keressen s ezen tevékenysége által hozzájárulhasson a vajdasági térség fejlesztéséhez, az itt élők érvényesüléséhez. Az intézmény szellemi bástyájaként két ember, szakember, jelentős tudós nevezhető meg, akik a képzéssel együttműködve, önálló és közös munkájuk által megalapozták a fejlesztési iroda tevékenységét. Dr. Berényi János, akinek a nevét viseli az iroda, oktatóként és az újvidéki Növénynemesítő Intézet részlegvezetőjeként kezdetektől részt vett intézményünk munkájában, több közös pályázat intézményes partnerségét biztosította, valamint jelentősen hozzájárult a képzés ismertségének és elismertségének eléréséhez. Dr. Széll Endre, a szegedi Gabonakutató Nonprofit Kft. osztályvezetője, kicsit több mint egy évtizeden keresztül biztosított intézményes partnerségi hátteret több közös pályázathoz, nyitotta ki több tucat magyarországi felsőoktatási, kutató- és szakpolitikai intézmény kapuját előttünk, rendezvényeink közkedvelt szakelőadója volt és szaktanácsait több száz termelő építhette be a gazdálkodása sikerességébe. A közelmúltban eltávozott, európai szinten elismert szaktekintélyek neve és munkássága előtt olyképpen szeretnénk tisztelegni, hogy intézményünk szoborparkjában mindkét személynek szobrot állítanánk, hogy a róluk készült alkotások emlékeztethessenek arra a tevékenységre, ami egész életüket áthatotta. Ahhoz azonban, hogy tervünk megvalósulhasson ismét közösségi összefogásra van szükség. Tisztelettel kérnénk ezért mindazokat, akik szeretnének bármelyik szobor felállításához anyagiakkal hozzájárulni, keressenek bennünket az alábbi elérhetőségen: agrarii.senta@gmail.com

Pénzbeli támogatásukat a következő számlaszámok valamelyikére várjuk: dináros számlaszám: 160-315160-55 Banca Intesa, illetve deviza számlaszám: RS 35160005080003070357 (SWIFT kód: DBDBRSBG) és kérjük, hogy a befizetőlap közleményébe tüntessék fel ” (név) mellszobor állításának céljára”.

Az adományozók nevét megjelentetjük a Programfüzetünkben és a mellszobor talapzatán elhelyezett “Támogatói táblán”.