Tevékenységek

A célok megvalósítása érdekében az Alapítvány a következő, az alapszabályában vázolt tevékenységeket valósítja meg:

  • kutatja és biztosítja az intézményes hátteret tevékenységének lebonyolításához az európai oktatási- és kutatóintézményekben, miközben hozzájárul a vajdasági régió szakmai szintjének fejlődéséhez,
  • a tudományos szakértők konferenciáit, tanácsadásait, szemináriumait, valamint egyéb találkozóit szervezi a mezőgazdaság és az ökológia terén,
  • a tudományos, gazdasági és kulturális rendezvényeket, koncerteket, kiállításokat, vásárokat és a különféle társadalmi értékek bemutatásának más formáit szervezi,
  • kiadói tevékenységgel foglalkozik,
  • tanfolyamokat és az oktatás egyéb formáit szervezi,
  • tanulmányutakat szervez,
  • az alapítvány céljainak megvalósításával kapcsolatos tudományos-kutatói munkával foglalkozik,
  • együttműködést kezdeményez, szervez és valósít meg szerbiai és külföldi hasonló szervezetekkel, intézményekkel,
  • együttműködik nemzetközi szervezetekkel és a szerbiai, valamint a régió és az egész világ más állambeli állami szerveivel,
  • eszközöket és feltételeket biztosít az egyetemi hallgatók és a tanulók ösztöndíjazására, valamint az alapítvány céljainak a megvalósítására.